ACT

ACT 5 Bölümden oluşur: Ingilizce, Matematik, Okuma (Reading), Fen (Science), ve Opsiyonel Yazma.( Writing) Tüm sorular 4 cevaplı çoktan seçmelidir. Yanlış doğruyu götürmez.

Amerika’daki tüm 4 yıllık üniversiteler tarafından kabul edilir.

Lise derslerinde görülen temel bilgi ve konuları esas alır.

SAT daha ağırlıklı İngilizce sözel ve sayısal muhakemeyi ölçerken, ACT lise müfredatında görülen konulardaki bilgi ve başarınızı ölçer.

Fen/Sayısal dersleri iyi olan ve mühendislik alanını tercih eden öğrenciler bazen kendilerini ACT ye daha yatkın hissederler ve SAT yerine ACT çalışmayı tercih ederler.

İngilizce Bölümü

Toplam 75 soru, 45 dakikadır. 40 soru İngilizceyi kullanım bilginizi ve gramer bilginizi kontrol eder. Bu bölümde gramer, noktalama işareti kullanımı, doğru cümle yapısı kurma bilginiz ölçülür. Diğer 35 soru retorik, organizasyon ve biçim stratejinizi test eder.

Matematik Bölümü

Toplam 60 soru, 60 dakikadır. Matematik Bölümü 11. Sınıfın sonuna kadar göreceğiniz konuları kapsar. Bu konular dâhilinde problem çözme yeteneğinizi ölçer. Sorular cebire giriş(pre-algebra), cebir (algebra) ve geometri ve çok küçük bir bölüm de trigonometri konularını kapsar. Temel matematik formüllerini bilmeniz beklenir. Karmaşık formüller çoğunlukla verilir.

Okuma Bölümü

Sosyal Bilgiler, doğa bilimi, sanat ve tarih konularından seçilmiş 4 ayrı okuma parçası vardır. Toplam 40 soru, 35 dakikadır. Okuma pasajını ne ölçüde iyi anladığınızı ölçen sorulardan oluşur.

Fen Bilimleri Bölümü

Bu bölümde öncelikli olarak muhakeme ve yorumlama beceriniz ölçülür. Doğa bilimleri konuları ile yorumlama, analiz, değerlendirme ve problem çözme yetenekleriniz ölçülür. Toplam 40 soru, 35 dakikadır. Soruyu kavrayabilme analiz etme yeteneğiniz test edilecek.

Opsiyonel Essay Yazma Bölümü

1 konu 40 dakikadır. Noktalama işaretlerinin doğruluğuna önem verilir.S. University Dr 216 Fort Lauderdale FL 33328 United States of America

+1 954 600 5753 ( WhatsApp)
info@americaneducation.com.tr