Misyonumuz

Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye'den eğitim için yurtdışına gidenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu önemli ve bir o kadar da "pahalı" kararda sağlıklı bilgilenmenin önemi de kuşkusuz ön plana çıkıyor. "Gidilecek ülke nasıl seçilmeli", "üniversitelerden hangisi neden tercih edilmeli" gibi temel soruların doğru yanıtını almak çok önem kazanıyor. 17-18 yaşındaki bir gencin tüm yaşamını etkileyecek bir üniversite seçim kararını alırken, ciddi olarak yararlanılmak istenirse, eğitim danışmanlarının azımsanmayacak derecede önemi vardır.

Bu nedenle, danışmanlık hizmetinin lise birinci sınıftan itibaren bir paket çerçevesinde verilmeye başlanmasını doğru buluyoruz. Karar öncesi bu iki-üç yıllık süreçte öğrencinin tanınması, onun bilgi ve becerilerine uygun bir tercih yapılması, ülke ve üniversite tercihi öncesindeki önemli aşamaların sağlıklı biçimde arkada bırakılması gereklidir.

ABD'deki eğitim sistemi, kişinin yeteneklerine göre çok farklı seçenekler sunar. Doğru danışmanlık bu seçim noktasında oldukça önem kazanır. ABD'de çok fazla müracaat alan üniversiteler başvuranların sadece çok küçük bir yüzdesini kabul edebilirler. Bu durum Kanada ve İngiltere'de de pek farklı değildir. Böyle bir yarışa giren öğrencinin doğru yönlendirilmesi ve donanımlı olması gerekir.

Üniversitelere yapılacak başvuruların niteliği son derece önemlidir. Herkes herhangi bir üniversiteye başvurabilir. Bunu, internet sitelerine girerek ya da okul tanıtım broşürlerinden yararlanarak yapabilir. Ancak tüm bu yazılanlarla atılacak adımlar her zaman bire bir örtüşmeyebilir. Okullarla ilgili ince detayları bilerek öğrencileri yetenekleri ve öncelikleri doğrultusunda yönlendirmek iyi bir danışmanın en önemli özelliğidir. Bu hizmet, eğitim açısından olduğu kadar sosyal yaşam açısından da en iyiyi ve en uyumluyu belirlemeyi kapsar. Böylece öğrenci, mutlu-başarılı bir eğitim sonrası güvenle iş hayatına atılabilir.

Misyonumuz, Türkiye'de ilk ve pek çok açıdan tek olmanın verdiği sorumlulukla ve yukarıda tanımladığımız bilinçle görevlerimizi eksiksiz yerine getirmek, öğrencilerimizin parlak bir geleceğe ulaşmalarını sağlamak için gereken katkıyı en iyi şekilde sunmaktır. Bu misyonda en önemli ilkeyi öğrencilerimizin kendi ayakları üzerinde durmalarının gerçekleşmesi olarak görüyoruz.


Başlıca çalışma ilkelerimiz şunlardır:

Öğrenci ve ailesine doğru ve gerçekçi hedeflerinin saptanmasında dikkat etmeleri gereken konularda yardımcı olmak,

Öğrencinin yurtdışı eğitiminde başarılı olabilmesi için bireysel gelişimine yardımcı olmak amacı ile yol göstermek, izlemek ve gelişimini sağlamak,

Öğrenciye zamanını iyi değerlendirmesi için gerekli önerilerde bulunmak ve izlemek,

Öğrencinin gelişimi, sosyal konumu ve başarı düzeyi ile mutlu ve başarılı olabileceği en uygun üniversite seçiminde yardımcı olmak ve prosedürlerin sağlıklı olarak tamamlanmasında yol göstermek,

Ailenin imkân ve beklentileri ile uyumlu, öğrencinin gönülden kabulleneceği, finansal açıdan en uygun ve en iyi finansal imkânları sağlayacak üniversitelerin seçiminde öğrenci ve aile ile beraber "takım çalışması" yapmak,

Türk öğrencilerinin en iyi eğitimi alabilmeleri için Türk Eğitim Sistemini ve liselerini yurtdışında ilgili toplantılara katılıp sunumlar yaparak tanıtmak,

Yurtdışı toplantıları, üniversite inceleme gezileri ve ilgililerle görüşmelerde ya da yazılı-sözlü iletişim ile öğrencilerimizin en iyi şekilde tanınmalarını sağlamak.

Bu ilkeler çerçevesinde, Özel Danışmanın bilgi birikimi, yurtiçi okulları ve yurtdışı üniversitelerini yakından tanıması, onlar tarafından da tanınması ve güvenirliliği çok önemlidir. Özel Danışman öğrenciye mutlaka belirli aralıklarla okul saatlerinin dışında geniş zaman ayırmalı, öğrenciyi akademik açıdan yönlendirirken onun özel yaşamını da göz önüne almalıdır.

Diğer taraftan, yurtdışında eğitim için erken karar verilmesi ve hazırlıkların bir plan çerçevesinde yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Gerekli testlere hazırlanmak ve okuldaki başarıyı en yüksek düzeyde tutmak için çalışmaların bilinçli yapılması gerekir. Özel Danışman belirli bir plan yapar ve uygulanmasını izler. Bu paket programın başarısı takım çalışması ister, herkese sorumluluk yükler. Özel Danışman öğrencinin gelişimini ne kadar uzun süreli ve yakından izlerse o kadar başarılı olunur. En iyi sonuç da bu yolla alınabilir.
S. University Dr 216 Fort Lauderdale FL 33328 United States of America

+1 954 600 5753 ( WhatsApp)
info@americaneducation.com.tr