Hizmetler

ÖN GÖRÜŞME: Öğrenci ve ailesi ile ilk tanışma ve danışmanlık hizmetleri hakkında genel bilgilendirme aşamasından sonra, öğrencinin bireysel değerlendirmesini yapabilmek için gerekli olan bilgiler alınır ve ileriye dönük hedef ve beklentileri saptama konusunda aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi alışverişinde bulunulur.

BİREYSEL DANIŞMA: Öğrenci ve ailesi ile yapılan ön görüşmede elde edilen veriler değerlendirilir, özellikler gözden geçirilir, tercihler ve planlar tartışılır, başvuru ile ilgili temel bilgiler, akademik hedefler ve zamanlamada öncelikler saptanır ve hazırlık safhasında nasıl bir plan takip edileceği konusunda öneriler sunulur.

BAŞVURU SÜRECİNDE DANIŞMANLIK VE DESTEK:   Öğrencinin akademik gelişmesi sürekli olarak gözlenir ve yönlendirilir, alınması gereken testler için hazırlık konusunda tavsiyelerde bulunulur, başvuru formu ve kompozisyonlar gözden geçirilir, son karar aşamasına kadar tüm aşamalarda destek verilir.

GELECEK PLANLAMASI PROGRAMI: Ön Görüşme, Bireysel Danışma, Araştırma ve Öneriler ile Başvuru Sürecinde Danışmanlık ve Destek programlarını kapsar. Ayrıca yaz dönemi destek çalışmaları konusunda yapılacak tavsiyelerin yanı sıra, lise öğreniminin son aylarında öğrenci ve ailesiyle sürekli temas halinde bulunularak planlanan yüksek öğrenimde destek olacak öneriler sunulur.

Ön Görüşme sonrası tüm hizmetler bir paket halinde sunulur.
S. University Dr 216 Fort Lauderdale FL 33328 United States of America

+1 954 600 5753 ( WhatsApp)
info@americaneducation.com.tr